Naar de VLTV-homepage
Naar printbare speelplannen ( pdf )
versie 23 april
ivm. nwe vltv-site geen baaninfo
 Foto‘s van recent Plassentoernooi 55+
http://www.vltv-vet.nl/pltv42.pps
http://www.vltv.nl
http://www.vltv-vet.nl/maandrooster.pdf
glas
glas
glas
27 april geen speelplan
ivm Koningsdag
Ivm de nieuwe privacy-wetgeving zullen personen voortaan aldus worden geanonimiseerd
Filosofie op een boerderij bij Linschoten